دانلود بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

دانلود بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

بهسازی-و-نوسازی-بافتهای-تاریخیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش در 40 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و.. میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي در جهان
تجارب جهاني برخورد با بناها و بافتهاي تاريخي
پيشينه اصلاح و بهسازي بناهاي قديمي در جهان
پيشينه اصلاح و بهسازي بافتهاي قديمي در جهان
نگرشهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي كهن شهري
نگرش‌هاي موزه‌اي (تفكر آئيني)
نگرش‌هاي سلولی (توانمندسازی)
نگرش ارگانيستي (نگرش عقلاني)
روش‌ها و انواع مداخله در بافتهاي كهن شهري
روش حفاظتي- بهداشتي
روش حفاظتي- تزئینی
روش بازسازي شهري
روش مداخله موضعي- موضوعي
روش جامع مرمت شهري
انواع مداخله
مداخله نوگرايانه
مداخله فرهنگ گرايانه
مداخله فرانوگرايانه
مداخله مردم گرايانه
تجربيات جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي شهري تحليل و ارزيابي طرحهاي توسعه شهري در بافتهاي كهن 16 شهر جهان
تجربه‌هاي جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي قديم شهري (اسلو درنروژ)
اهداف اصلي از طرح / مسائل و مشكلات عمده / توان و استعدادهاي منطقه / سياست‌ها و راهبردهاي كالبدي و اقتصادي- اجتماعي / سياست‌ها و راهبردهاي حمل و نقل و تأسيسات و تجهيزات شهري و….
تجربه‌هاي جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي قديم شهري (پاريس در فرانسه تجربه قرن 19،اقدامات اوژن هاسمان)
تجربه‌هاي جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي قديم شهري ((پاريس در فرانسه قرن اخير) بر مبناي تفكرات اوژن هنارد و قانون آندره مالرو)
تجربه‌هاي جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي قديم شهري (استكهلم در سوئد)

دانلود فایل

پشتیبانی اول پیامک تلگرام ودر نهایت تماس به صورت فوری جوابگو هستیم 09214087336  

 پکیج بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

 خرید بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

 سایت بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

 بهترین بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی

آپلود عکس