دسته‌بندی نشده · نوامبر 10, 2021 0

دانلود طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

دانلود طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

با کیفیت ترین طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن , دانلود طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن از سیدا , سایت دانلود طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

طراحی-واحد-یادگیری-با-موضوع-آشنایی-با-پدیده-زمین-لرزه-و-اثرات-حاصل-از-آناستخراج ایده کلیدی :
آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن
شایستگی های مورد انتظار:
دانش آموزان بتواند نحوه ی تشکیل زمین لرزه را توضیح دهند.
دانش آموزان اثرات ناشی از زمین لرزه را بدانند.
دانش آموزان بتواند عوامل موثر بر میزان خرابی های زمین لرزه را نام ببرند.
دانش آموزان چگونه زیستن در کنار پدیده های طبیعی مانند زلزله( شناخت مکان ها امن و نامن، مراقبت از خود، کمک به همنوع و…) را بیان کنند.
طراحی ملاک های شایستگی
-دانش آموزان خلاصه ای از مباحث درس را بیان کنند.
-دانش آموزان به ارتباط زمین لرزه و اثرات آن و نحوه ی مقابله با آن و پناه گیری ماسب پی ببرند.
-دانش آموزان بتوانند اثرات مختلف حاصل از زمین لرزه را از یکدیگر تشخیص دهند.
-دانش آموزان بتوانند اقدامات قبل، حین و بعد زمین لرزه را از یکدیگر تفکیک کنند.
تعیین تکلیف عملکردی
-دانش آموزان به صورت گروهی خلاصه ای از مباحث ارائه شده در درس را بنویسند و به کلاس ارائه دهند.
-دانش آموزان در گروه های خود درباه ی زمین لرزه و اقداماتی که باید در زمان وقوع این پدیده انجام دهند با هم گفتگو کنند.

دانلود فایل

پشتیبانی اول پیامک تلگرام ودر نهایت تماس به صورت فوری جوابگو هستیم 09214087336  

 پکیج طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

 خرید طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

 سایت طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

 بهترین طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

آپلود عکس