دسته‌بندی نشده · نوامبر 10, 2021 0

دانلود جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

دانلود جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

با کیفیت ترین جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398 , دانلود جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398 از سیدا , سایت دانلود جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

جزوه-امار-رتبه-4-کنکور-کارشناسی-ارشد1398☆☆این جزوه تهیه شده توسط رتبه ۴ کنکور کارشناسی ارشد می‌باشد. وی با مطالعه‌ی مباحث این جزوه که نوشته شده توسط خود اوست توانست به تمامی سوالات امار کنکور ارشد پاسخ دهد.

جزوه مذکور با هماهنگی اساتید دانشگاهی درس امار تهیه شده شامل مباحث
1-توزیع برنولی
2- دوجمله‌ای،
3-دو جمله‌ای منفی،
4-هندسی،
5-فوق هندسی،
6-چند جمله‌ای،
7-پواسون،
8-نمایی،
9-نرمال،
10-نرمال استاندارد،
11-توزیع های نمونه‌ای،
12-واریانس نمونه،
13-قصیه حد مرکزی،
14-برآورد فاصله‌ای برای میانگین/ واریانس یک‌جامعه و دو جامعه،
15-کارایی،
16-آزمون فرض و انواع خطا،
17-آزمون برای نسبت یک و دوجامعه،
18-آزمون نیکویی بر ارزش،
19-ازمون استقلال،
20-ضریب همبستگی نمونه گشتاوری/پیرسون و اسپیرمن ،
21- ضریب تعیین،
22-ازمون معنادار بودن،
23-رگرسیون و…
می‌باشد.

دانلود فایل

پشتیبانی اول پیامک تلگرام ودر نهایت تماس به صورت فوری جوابگو هستیم 09214087336  

 پکیج جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

 خرید جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

 سایت جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

 بهترین جزوه امار رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد1398

آپلود عکس